Verpleegkundig Specialist GGZ Herstelkliniek Reigersbos in Amsterdam (Mentrum) (2024)

Vacature plaatsen Jobalert Bewaarde vacatures

 • Home
 • Vacatures

Mentrum, Amsterdam

Nu solliciteren

Vakgebied
Verpleegkunde
Functie
Verpleegkundig specialist
Branche
(Privé) kliniek
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Niet nader bepaald
Dienstverband
Niet nader bepaald

Als Verpleegkundig Specialist GGZ bied je herstel ondersteunende behandelingen waarbij cliënten zelf de regie houden. Jij weet de brug te maken tussen het herstelgerichte verpleegkundige perspectief en het regiebehandelaar perspectief, specifiek op het gebied van herstel en leefstijl.

Wat ga je doen?

Als Verpleegkundig Specialist ben je als regiebehandelaar of behandelaar verantwoordelijk voor het behandelen en creëren van een holding voor gestabiliseerde cliënten met langdurige problematiek. Naast het bieden van directe zorg denk je mee over zorgvernieuwing en breng je dit met het team in de praktijk. Een voorbeeld van deze zorgvernieuwing is ons Virtual Reality (VR) aanbod voor cliënten en VR Relax voor medewerkers en implementeren we een herstel assessment instrument, de I.ROC.

Jouw taken als Verpleegkundig Specialist:

 • Somatische screening, intake of waarnemen bij andere locaties;
 • Het uitdragen van onze herstelvisie, waar jij je in kunt vinden;
 • Nauw samenwerken met de psychiater op locatie en zo de beste zorg bieden aan jouw cliënten;
 • Bijdragen aan ons locatie overstijgende onderwijs dat o.a. bestaat uit thema middagen, casuïstiek besprekingen bij journal club en evt. docentschappen buiten Mentrum;
 • Samenwerken met Verpleegkundig Specialisten (i.o.) van andere locaties;
 • Jouw reguliere werkzaamheden zijn van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.

Wij bieden jou

Werken op een locatie met topGGZ keurmerk. Dit houdt in dat wij, en dus ook jij, hoogspecialistische zorg bieden, zorginnovaties bedenken en uitvoeren én bijdragen aan kennisverspreiding.

Verder bieden wij jou:

 • Vanuit de CAO GGZ de standaard arbeidsvoorwaarden en een salaris in FWG 65 voor 32-36 uur;
 • Bij wederzijdse tevredenheid, de mogelijkheid tot een vast contract na 6 of 12 maanden;
 • Een eindejaarsuitkering van 8,33%, 8% vakantiegeld en je bouwt een pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn;
 • Voor woon-werkverkeer en dienstreizen een 2e klasse mobiliteitskaart, ook te gebruiken voor OV-fiets;
 • De mogelijkheid je kennis te delen door andere collega’s verder op te leiden en te begeleiden;
 • Deelname aan de goed georganiseerde Arkin-vakgroep voor VS en er zijn diverse intercollegiale toetsingsgroepen;
 • Een scholingsbudget van €2000,- per jaar;
 • Deelnemen aan diverse jaarlijkse geaccrediteerde bijeenkomsten;
 • Een meerkeuzesysteem waarbij je brutoloon bijvoorbeeld kunt gebruiken voor extra vakantie-uren, fietsaanschaf en aanvullende reiskostenvergoeding;
 • Voor jouw welzijn een jaarlijks vitaliteitsbudget van maximaal €100,- (bij een vast dienstverband van minimaal 18 uren per week) en een balansbudget van €500,- (naar rato dienstverband) en toegang tot het platform Nrgize voor deelname aan activiteiten zoals bootcamp, yoga en salsa dansen;
 • Lunches in de tuin, vrijdagmiddag borrels en regelmatig teamuitjes.

De kliniek is gelegen in een woonwijk in het multiculturele Amsterdam Zuid-Oost en grenst aan winkelcentrum Reigersbos. Zin in roti of een andere lekkere lunch? Om de hoek vind je de Reigersbosmarkt waar je tal van keuzes hebt voor de lunch of inkopen kunt doen voor thuis.
Zowel met het OV als met de auto is de locatie goed te bereiken en er zijn gratis parkeermogelijkheden.

Wat breng je mee?

Optimale zorg bieden en de zorg verbeteren is jouw doel. Je bent oprecht nieuwsgierig naar jouw cliënten en collega’s. Ook begrijp je meerdere realiteiten en wissel je snel van rol wanneer nodig. Tegenspraak, fouten of tegenslag brengen jou niet van slag, je weet daar goed mee om te gaan.

We ontvangen graag jouw sollicitatie wanneer jij:

 • Een Verpleegkundige Specialist GGZ bent met een BIG-registratie*;
 • Zodra de situatie van de client erom vraagt, lef toont door ‘ongebruikelijke’ stappen te nemen;
 • Jezelf en onze behandelingen durft te verbeteren.

*Ben jij bijna klaar met jouw Verpleegkundig Specialist GGZ studie? Ook dan ontvangen we graag jouw sollicitatie.

Wie zijn wij?

Mentrum is er voor volwassenen met ernstige psychiatrische klachten. Zij kunnen bij ons terecht voor een specialistische, intensieve behandeling en voor begeleiding en zorg.

Reigersbos is een van onze 4 Mentrum Herstelgerichte Vervolgklinieken. Het multidisciplinaire behandelteam bestaat uit een psychiater, anios, psycholoog, maatschappelijk werkende, ervaringswerker, verpleegkundigen, groepsbegeleiders en cliëntondersteuners.

Mentrum is een van de 11 specialismen van Arkin. Samen zijn we de expert op het gebied van de psychiatrie en verslavingszorg. Met elkaar maken we ons sterk voor de mentale veerkracht van onze cliënten.

Interesse?

Voor meer informatie neem je contact opmet John Jacobze, manager bedrijfsvoering Kliniek Reigersbos via contactinformatie , of met Rembrant Aarts, Psychiater en manager behandelzaken viatelefoon contactinformatie .
Je richt je motivatiebrief aan John Jacobze.

Deze vacature is gelijktijdig in en extern gepubliceerd. Interne kandidaten hebben voorrang in de procedure.

Goed dat jij er bent!Welkom bij Arkin, dé Randstedelijke GGZ aanbieder met 11specialismen in psychiatrie en verslavingszorg. Bij Arkin... Lees meer

 • Toon email

  teamrecruitment@arkin.nl

 • Toon telefoonnummer

  +31615544742

 • Bekijk meer vacatures

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen

Gerelateerde vacatures

 • 14-05-2024 Verpleegkundig specialist kindergeneeskunde metabole ziekten Amsterdam UMC, Amsterdam FunctieVerpleegkundig specialist BrancheZiekenhuis OpleidingsniveauHBO Dienstverband
 • 06-05-2024 Verpleegkundig specialist AGZ hartfalenzorg Amsterdam UMC, Amsterdam FunctieVerpleegkundig specialist BrancheZiekenhuis OpleidingsniveauOverig Dienstverband
 • 30-03-2024 Gespecialiseerd Verpleegkundige neurologie/neurochirurgie Amsterdam UMC, Amsterdam FunctieVerpleegkundig specialist BrancheZiekenhuis OpleidingsniveauOverig Dienstverband
 • Als eerste de nieuwste vacatures in jouw functiegebied ontvangen?

  Stel JobAlert in!

  Aanmelden JobAlert

Verpleegkundig Specialist GGZ Herstelkliniek Reigersbos in Amsterdam (Mentrum) (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mrs. Angelic Larkin

Last Updated:

Views: 5719

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mrs. Angelic Larkin

Birthday: 1992-06-28

Address: Apt. 413 8275 Mueller Overpass, South Magnolia, IA 99527-6023

Phone: +6824704719725

Job: District Real-Estate Facilitator

Hobby: Letterboxing, Vacation, Poi, Homebrewing, Mountain biking, Slacklining, Cabaret

Introduction: My name is Mrs. Angelic Larkin, I am a cute, charming, funny, determined, inexpensive, joyous, cheerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.